abogado laboralista pontevedra vigo vilagarcía asesoría empresa laboral ERTE ERE cambados

A REFORMA LABORAL QUE O GOBERNO QUERE APROBAR ANTES DO FINAL DE 2021

O Goberno veu traballando este tempo cos axentes sociais na definición da nova reforma laboral, algúns de cuxos aspectos máis relevantes deberán ser aprobados antes de final de ano. E entre esas novidades, os ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Emprego) constitúen un piar fundamental unha vez superada a crise. A proposta aclara que as empresas deberán manter ese emprego e non poderán recorrer ás horas extra ou ás externalizaciones “en liña cos ERTE  Covid”. É dicir, a prohibición de realizar despedimentos, unha vez reincorporados os traballadores do ERTE, manteríase seis meses, como na actualidade.

AS CLAVES DA REFORMA:

ERTE: terán carácter estrutural, para que as empresas úsenos no canto de optar polos despedimentos colectivos en situacións de crises.

CONTRATO TEMPORAL: o Executivo quere limitar o seu uso, restrinxíndoo a unha lista de circunstancias que permitirían utilizalos.

– FIXO DISCONTÍNUO: a idea é fomentar este tipo de contratos, sobre todo en determinadas campañas ou sectores con actividade irregular.

– CONDICIÓNS DE TRABALLO: axustaranse os supostos nos que as compañías poidan modificar termos como os soldos dos empregados, en determinadas circunstancias de crise económica ou empresarial.

Na proposta contémplanse os ERTE como garantía de protección estrutural “que permita ás empresas manter o emprego para afrontar dificultades por causa económica, técnica, organizativa ou de produción”. Ademais, terán que ser aprobados pola Autoridade Laboral, algo que en realidade dará máis forza aos sindicatos porque probablemente na práctica a Administración esixa o acordo para aprobalo. E as empresas deberán xustificar por que non se valen desa redución de xornada a través do ERTE e prefiren despedir. Para financialos, créase un fondo de dotación do Mecanismo de Sustentabilidade do Emprego ao que deberán realizar achegas empregados e compañías.

Por outra banda, insístese en delimitar o uso do contrato temporal para que se circunscriba a determinadas variables que queden ben definidas na norma. Só podería empregarse en substitucións ou picos de produción imprevistos. E quérese desenvolver o contrato fixo descontinuo para ampliar o seu uso.

Ademais, o Executivo quere modificar os contratos formativos, para ampliar o seu uso vinculado ás “necesidades estacionais das empresas”, porque, ademais, desaparecerá o contrato fixo de obra. Sobre todo, despois de que o Tribunal de Xustiza Europeo establecese que esta modalidade non pode implicar un encadeamento de contratos que supere as previsións que se recollen na normativa.

Plan galicia emplea subvenciones en Pontevedra Marín Vilagarcía Vigo

Plan Galicia Emplea

La Xunta de Galicia ha publicado la convocatoria de ayudas del Plan Galicia Emplea, de incentivos a la contratación y a la formación en la

¡Suscríbete nuestro boletín mensual!

¡Suscríbete a nuestro boletín mensual de noticias y forma parte de nuestros 702 personas y empresas que ya gozan de una información imprescindible para su día a día!